Urlopia.pl

                          

Ten Serwis turystyczny

odwiedziło już 8344968 osób...
Witamy kolejnego go¶cia!


Polityka prywatno¶ci

  Każd± osobę wykorzystuj±c± w jakikolwiek sposób Urlopia.pl obowi±zuje aktualna Polityka Prywatno¶ci i cookies.

  Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływaj± na podstawow± zasadę: nie sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników Urlopia.pl.

  Je¶li nie zgadzasz się z Polityka Prywatno¶ci, proszę nie odwiedzać Urlopia.pl.

  Dane Osobowe
  W czasie korzystania z Urlopia.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to w większo¶ci przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

  Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynno¶ć, któr± te dane dotyczyły.

  Niezapowiedziane Wiadomo¶ci
  Zastrzegam sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomo¶ci osobom, których dane kontaktowe uzyskam dzięki działalno¶ci zwi±zanej z Urlopia.pl. Pod tym okre¶leniem rozumiem informacje odnosz±ce się bezpo¶rednio do Urlopia.pl (np. zmiany, wewnętrzne promocje), nie komercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez sponsora wspieraj±cego Urlopia.pl.

  Informacje komercyjne s± filtrowane przeze mnie w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objęto¶ć i wysyłane s± sporadycznie - nie czę¶ciej niż raz na miesi±c.

  Jawne Dane Osobowe
  Dane osobowe podane przy ofertach, innych materiałów zwi±zanych z Urlopia.pl s± dostępne dla wszystkich odwiedzaj±cych strony zawieraj±ce te dane. Nie mam możliwo¶ci zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystaj± do przesłania Wam nieokre¶lonych informacji. Dlatego dane te nie podlegaj± Polityce Prywatno¶ci.

  Cookies (Ciasteczka)

  1. Informacje ogólne
  Właściciel serwisu szanuje prywatność użytkowników odwiedzających serwis Urlopia.pl. Jak większość wydawców stron, zbieramy adresy IP komputerów odwiedzających nasze strony i niezbędne informacje na temat korzystania z nich, jednak dane te wykorzystujemy tylko i wyłącznie w celach technicznych i administracyjnych. Nie usiłujemy identyfikować użytkowników. Zgodnie z zapisem art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych wyłącznie na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
  2. Pliki cookie (nazywane potocznie ciasteczkami)
  Pliki cookie służą twojej przeglądarce internetowej do przechowywania informacji na temat odwiedzanych stron. Dzięki nim możliwe jest m.in. logowanie się na nasze strony czy zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień strony np. twojego miasta.
  Wykorzystanie plików cookie możemy podzielić na:
  2.1 Wyświetlenie zawartości stron internetowych zgodnie z wyborem użytkownika. Dzięki nim przy każdej wizycie widzisz pogodę i wiadomości dla wcześniej wybranego miasta, masz ustawioną przez siebie głośność playera, lub widzisz pełną wersję strony na urządzeniu mobilnym.
  2.2 Utrzymanie sesji użytkownika na stronie internetowej (tylko dla zalogowanych użytkowników). Dzięki sesji nie musisz wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie, komentując czy biorąc udział w konkursie. Możesz łatwiej być aktywnym twórcą naszych serwisów.
  2.3 Tworzenie statystyk. Na podstawie danych o odwiedzaniu stron oraz akcji podejmowanych przez użytkownika, możemy dostosować i ulepszać nasze strony do jego potrzeb, zwracając uwagę na treści jakimi się interesuje oraz mechanizmy z których korzysta.
  2.4 Dostosowanie treści reklamowych do użytkownika. Dzięki nim nie zobaczysz reklam, które nie są przeznaczone dla ciebie i ograniczysz liczbę wyświetlanych ci reklam.
  Pliki cookie zapisywane są w Twojej przeglądarce. Przeglądarka pozwala na pełną kontrolę plików cookie. Informację jak kontrolować pliki cookie znajdziesz na stronach producentów przeglądarek oraz w pomocy.
  3. Rodzaje plików cookie
  3.1 Niezbędne do prawidłowego działania stron
  Umożliwiają korzystanie z usług takich jak logowanie, głosowanie w listach przebojów, sondach i plebiscytach. Pliki te wykorzystywane są też przez mechanizmy zabezpieczające dostęp do wyżej wymienionych funkcjonalności.
  3.2 Obsługujące funkcjonalności stron
  Umożliwiają zapamiętanie wyborów użytkownika takich jak wyświetlane podstron miejskich, wyświetlanie prognozy pogody dla wybranego miasta, zmiana wielkości czcionek użytych w serwisie, ustawienie głośności playera.
  3.3 Poprawiające działanie i wydajność strony
  Zbierają informacje o sposobie korzystania z serwisów i jego funkcjonalności.
  3.4 Sterujące wyświetlaniem reklam
  Pozwalają przechować informację o oglądanych reklamach i ograniczyć częstotliwość ich pokazywania i ich zawartość do preferencji użytkownika.
  Jeżeli chcesz zmienić ustawienia swoich plików zmień ustawienia przeglądarki, z której korzystasz. Wybierz przeglądarkę i kliknij:
  Microsoft Internet Explorer 8 Microsoft Internet Explorer 9 Microsoft Internet Explorer 10 Mozilla Firefox Google Chrome Opera

  Żadne informacje oraz ceny podane w serwisie www.Urlopia.pl nie maj± charakteru informacji handlowej.

  Baza Noclegowa Urlopia.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶ć ogłoszeń zawartych serwisie. Wszelkie teksty, zdjęcia znaki graficzne s± własno¶ci± ich wła¶cicieli.

  Reklamy AdSense
  Sieć reklamowa Google AdSense jest zewnętrznym dostawcą reklam w naszym serwisie. W celu dopasowania tematyki reklam do Twoich zainteresowań i ich wyświetlenia, firma korzysta z plików cookie. Reklamy mogą być dopasowane do informacji wynikających z Twoich poprzednich wizyt w tej i innych witrynach, z wyłączeniem danych prywatnych w rodzaju imienia i nazwiska, numeru telefonu i innych danych kontaktowych czy adresu. Możesz zrezygnować z tej funkcji dopasowywania reklam do Twoich zainteresowań klikając tutaj — w tym samym miejscu dowiesz się więcej na ten temat.

  Google Analytics
  Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

  W przypadku pytań jeste¶my do dyspozycji.


© Copyright 2005-2016, Urlopia.pl